Överboda 60 905 88 Umeå

Prislista och Leverans

Frakt till DHL central

Stugor upp till 15 kvm: 2000 kr
Stugor 20 kvm och större: 3500 kr
På Centralen får ni hjälp med lastning på släpvagn.På vissa av de mindre åkerierna debiteras en omlastningskostnad på ca 500 kr
I vissa fall kan hemkörning med kranbil ordnas. Pris för detta varierar mellan olika orter och beroende på hur långt stugan skall köras. Timtid debiteras.

Frakt direkt hem

Till de flesta ställen kan frakt hem ordnas under förutsättning att det finns traktor för lossning. Avståndsangivelsen i tabellen avser bilväg från Umeå.

Avstånd Stugor upp till 15 kvm Stugor 20-30 kvm
30 mil 2500:- 4000:-
40 mil 2800:- 4200:-
60 mil 2950:- 4500:-
80 mil 3300:- 4500:-
100 mil 4000:- 4800:-
120 mil 4500:- 5000:-
140 mil 4900:- 5300:-

Kom ihåg att det alltid måste finnas väg som är farbar för lastbil. Som kund är du själv ansvarig för att traktor finns för lossning.

Priserna gäller tills ny prislista publiceras på hemsidan.

Leveransvilkor

Beställning

Vid beställning har kunden godkänt gällande leveransvilkor. Beställning görs via internet (mail) på order@brannafritid.com Telefonorder skall alltid kompletteras med en mailorder för att en korrekt beställning skall säkerställas.

Vid beställning skall önskade produkter anges, exempel "friggebod, norrforsstugan 5,9m²". Fullständigt namn, adress, telefonnummer samt eventuell leveransadress anges (om hämtning ej sker från fabrik). Leverans kan ske via DHL central till fast pris eller direkt till byggplatsen mot DHL:s aktuella priser. Vid transport till kund/byggplats ansvarar kunden för att farbar väg finns samt att lämplig traktor för avlastning finns på plats.

Avbeställning av order kan ske senast 2 veckor innan leverans. I samband med kampanj eller beställning på mässa kan avbeställning ske senast 4 veckor innan leverans. Vid sen avbeställning kan en avbeställningsavgift på 30% av ordersumman komma att tas ut.

Betalning

Förskottsbetalning 1 vecka innan leverans eller mot efterkrav. Vid efterkrav tillkommer DHL:s avgifter. (för närvarande 440-690 kr)
Produkterna kan även köpas mot avbetalning via Wasa kredit. Personnummer skall då uppges vid beställning samt lånehandlingar bifogade av Bränna Fritid skall återsändas innan leverans kan ske.

Leveransdag

Med leveransdatum menas det datum stugan beräknas vara klar för leverans FRÅN fabrik.

Frakt

Vid frakt med DHL gäller DHL:s allmänna fraktvillkor. Normal leveranstid för DHL är 3 (tre) dagar. Leverans till uddaorter kan ta betydligt längre tid. Leveransförseningar pga förseningar hos transportbolaget tar ej Bränna Fritid ansvar för. Vid frakt till annan destination än DHL:s terminaler kan extrakostnader för frakt, omlastning mm tillkomma.

Om trafik dras in pga förändrade avtal hos DHL kan stugan bli fraktad till alternativ DHL-terminal. Kunden åtars sig då att hämta stugan på anvisad terminal. Eventuella extrakostnader för omdirigering av gods, avgift för omlastning eller andra oförutsedda kostnader som beror på förändringar i DHL:s avtal debiteras kund.

Vid hämtning senare än 5 dagar efter godset ankommit terminal eller vid utebliven hämtning kan kostnader för lagring tillkomma. Kostnaden kommer att debiteras kund. Vid utebliven hämtning debiteras returfrakten till kunden.

Vid Leverans/uthämtning på DHL skall huspaketen alltid inspekteras före godset kvitteras. Eventuella skador skall finnas angivna på fraktsedeln samt vara reklamerade till DHL. Eventuella dolda fraktskador skall reklameras på reklamation@brannafritid.com tillsammans med foto inom 5 dagar. Om så ej sker godkänns inte reklamationer pga fraktskador.

Bygga

Innan bygget påbörjar skall materialet inventeras samt räknas igenom. Saknat material skickas med DHL eller bussgods. Har huset hämtats direkt från fabrik ansvarar kunden själv för att hämta reklamerat material på fabrik.

Reklamation av materialet skall alltid bifogas med fotografi av skadan på reklamation@brannafritid.com.

Efter påbörjat bygge godkänns normalt inte reklamationer om det inte är av sådan karaktär att det rimligtvis inte kan upptäckas före bygget.

Vid sändning bekostar Bränna Fritid en (1) frakt av saknat eller skadat material. Om fler sändningar behövs göras skall dessa bekostas av kunden om det inte står klart att felaktigheten inte har kunnat upptäckas vid inventering av material.

Som felaktigheter räknas material som ej kan monteras, har skador som är synliga efter montering eller samt skador som påverkar stabiliteten eller utseendet på byggnaden.

Har en fullständig inventering ej genomförts godkänns ej reklamation.

Om materialet målas, ytbehandlas eller på annat sätt bearbetas före montering upphör rätten till reklamation.

Saknat eller felaktigt material ersätts med nytt material. Bränna fritid ersätter ej material som inhandlats av kunden själv om så ej har överenskommits i förväg. Bränna fritid ersätter ej kostnad för bilkörning, utebliven arbetstid, samt kostnad för snickare.

Är materialet monterat är det även godkänt.